Palvelumme

Cadence Consulting auttaa organisaatiotasi tehostamalla projektinhallinnan toteutusta. Cadencen tiimi tarjoaa antaa sinulle kulloinkin tarvitsemaasi tukea projektinhallinnan vahvistamiseen organisaation jokaisella tasolla alkaen nopeista projektinaloituksista projektien arviointiin ja auditointiin. Näytä lisää

 • Kokeneet projektipäälliköt
 • Alkuvaiheen projektisuunnitelmat
 • Nopea ongelmien diagnosointi
 • Korjaavien toimenpiteiden suosittelu

Projektisuunnittelun Opas™

Cadence tarjoaa käyttöösi asiantuntemustaan ja kehyksen, jonka puitteissa oma projektisuunnitteluoppaasi kehitetään. Oppaan kokoaminen on suunniteltu antamaan asiantuntemus omiin käsiisi. Palvelu myös varmistaa, että vastuu prosessista ja sen jatkuvasta parantamisesta siirtyy sisäiselle johdolle. Prosessin jälkeen olet valmis toimimaan itsenäisesti. Työskentelemällä organisaatiosi ja tarjottujen mallien kanssa Cadence avustaa sinua oppaan laatimisvaiheen läpi. Tuloksena on kokonaisvaltainen opaskirja, jossa käytetään sinun terminologiaasi, työkalujasi ja muita organisaatiosi erityispiirteitä yhdistettynä Cadencen asiantuntemukseen. Lue lisää...

Projektiprosessin sovittaminen

 • Projektiprosessin vakiointi
 • Projektien sovittaminen yrityksen strategisiin tarpeisiin
 • Projektiorganisaation ammattimaistaminen
 • Projektitiimien parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen

Cadencen Nopea Alku Projektille™

Tarjoaa projektitiimillesi heidän tarvitsemaansa tukea seuraavan projektin aloittamiseen kunnolla. Cadencen Rapid Project Start Up -palvelu yhdistää sinut ja projektitiimisi Cadencen kokeneen konsultin kanssa. Näytä lisää

Aloita projektisi tehokkaasti

Projektisalkun Hallinnan Toteutus

Suurimmalla osalla yrityksistä on edessään suuria haasteita ja muutoksia. Niiden hallintaan tarvitaan jäsennettyä yleiskatsausta. Cadencen menetelmän ja käytännönläheisen työskentelytavan avulla voimme tarjota yleiskatsauksen kaikista strategisista aloitteista, joita toteutetaan projektien kautta 14 päivän kuluessa. Lyhyesti: yleiskatsaus, hallinta ja ote projektien ja ohjelmien kautta toteutettavista muutoksista. Näytä lisää

Strateginen projektisalkku

 • Projektisalkun hallinnan suunnittelu
 • Projekti- ja ohjelmasalkkujen kartoittamien
 • Projektisalkun hallinnan toteuttaminen
 • Nopea ja tuloshakuinen

Henkilökohtainen Valmennus Projektipäälliköille

Yksilöllinen valmennus on yksi tehokkaimmista työkaluista projektipäälliköiden taitojen kypsyttämiseksi. Kun se yhdistetään koulutukseen, yksittäinen projektipäällikkö kykenee tarttumaan osa-alueisiin, jotka koskevat henkilöidenvälisiä ja organisatorisia rooleja ja suhteita tai oman johtamistyylin kehittämistä. ICP on yhtä aikaa sekä henkilökohtainen että toiminnallinen valmennus, jossa keskitytään tukemaan projektipäällikköä löytämään oikea roolinsa ja paikkansa projektiympäristössä tyypillisine vastuineen ja valtoineen. Näytä lisää

Edistynyt valmennus

 • Tukea kasvokkain
 • Käytännönläheistä apua
 • Henkilökohtainen kaikupohja
 • Tehokasta valmennusta

Projektitiimin Valmennus

Projektitiimien johtaminen vaatii erityistaitoja. Projektitiimin valmennus auttaa projektipäällikköä käsittelemään tiimin ongelmia juuri oikealla hetkellä projektin elinkaaren aikana. Projektitiimin valmennus perustuu selkeään ja hyväksi todennettuun Cadencen projektinhallintamenetelmään, jossa projektitiimiä tuetaan vahvistamaan ryhmähenkeä nopeamman ja paremman suorituskyvyn saavuttamisen kautta. Näytä lisää

Edistynyt valmennus

 • Suora vaikutus projektitiimin tukeen
 • Käytännönläheistä apua
 • Kasvokkain ja ryhmässä

Projektin Prosessien Arviointi

Projektinhallinnan käytäntöjen arvioinnin tavoitteena on arvioita prosessien ja käytäntöjen terveyttä, jotta voitaisiin määrittää oikein tehdyt asiat ja tunnistaa parantamista vaativat alueet sekä dokumentoida suosituksia tai toimenteiden vaiheita. Näytä lisää

Projektikäytäntöjen parantaminen

 • Projektiprosessin vakiointi
 • Hyödynnä parhaita käytäntöjä
 • Käytä tiettyä menetelmää

Projektin Toteutus ja Uudelleen Suunnittelu

Cadencen projektintoteutuspalvelu keskittyy työtehtävien erittelyrakenteen laatimiseen projektiasi varten. Kun käytössä on yhtenäinen työtehtävien erittelyrakenne, tiimilläsi on perustukset, joiden päälle rakentaa riskianalyysi, kustannusraportti, aikataulutus ja vastuumatriisi. Näytä lisää

Projektisuunnittelun tuki

 • Käytännönläheistä apua projektien suunnitteluun
 • Suoraa tukea projektitiimeille ja tukihenkilöille
 • Tuloshakuinen ja nopea