Johtajat osallistuvat projekteihin yleensä vain tietyn välimatka päästä. Heidän roolinsa (strategisten) projektien, ohjelmien ja projektisalkkujen valvojana on kuitenkin ratkaiseva projektin onnistumisen kannalta. He keskustelevat ylempien esimiesten kanssa ja varmistavat hyvin jäsennetyn projektiorganisaation, osoittavat aktiivisesti kiinnostusta, esittävät oikeita kysymyksiä projektiorganisaation tilasta ja ongelmista sekä tekevät projekteihin vaikuttavia korkean tason päätöksiä.

Organisaation projektinhallinnan näkökulmasta johtaja on avainroolissa yleisen projektien onnistumisen kannalta. Cadence tukee johtajia tehokkaasti johdon projektien, ohjelmien ja projektisalkun hallinnan ohjeistukseen keskittyvillä koulutuksilla, valmennuksella ja konsultoinnilla.