Ohjelmapäällikkö on vuorovaikutuksessa jokaisen projektipäällikön kanssa tukeakseen ja ohjatakseen yksittäisiä projekteja. Hän johtaa antamalla käyttöön näkemystään tyylillä, joka keskittyy viestintään, ristiriitojen ratkaisuun ja sidosryhmäsuhteisiin, sekä johtaa useita ohjelmatiimejä kunkin ohjelman elinkaaren ajan.

Organisaation projektinhallinnan näkökulmasta ohjelmajohtaja on ennen kaikkea johtaja, jonka visio ulottuu useamman vuoden päähän. Cadence tukee ohjelmajohtajia tehokkaasti projektinhallintaan tai projektisalkun hallintaan keskittyvillä koulutuksilla sekä valmennuksilla ja konsultoinnilla.