Projektin tukija (ja/tai ohjauskomitea) on projektin tulosten sisäinen vastaanottaja. Hänellä on viimeinen sana projektin kustannuksia, aikataulua ja suorituksen rajoituksia koskevissa päätöksissä. Hyvä tukija lisää projektipäällikön itseluottamusta. Projektin tukija myös auttaa projektipäällikköä pysymään positiivisena ja ratkomaan ongelmia projektitiimin kanssa. Projektin aikana tukija huolehtii viestinnästä ylemmän johdon ja muiden sidosryhmien kanssa.

PMI®:n Pulse of the Profession 2013 -tutkimuksesta: Pulse osoittaa, että organisaatioissa, joiden projekteilla on aktiivisia tukijoita, projektien tulokset ovat parempia. Yli kolmella neljäsosallaprojekteista suorituskykyisissä organisaatioissa on aktiivinen tukija verrattuna vähemmän suorituskykyisiin organisaatioihin, joissa tukija on vain alle puolella projekteista

Organisaation projektinhallinnan näkökulmasta tukija on avainroolissa yrityksen projektiprosessien kannalta. Cadence tukee projektin tukijoita tehokkaasti johdon ohjeistukseen, tukitoimintaan tai projektisalkun hallintaan keskittyvillä koulutuksilla, valmennuksella ja konsultoinnilla.