Projektipäällikkö johtaa tiimiä projektisuunnitteluprosessin aikana, määrittää tehtävät työt, jakaa tehtäviä ja vastuita, ohjaa edistymistä, raportoi tuloksista, hallitsee muutosta, vastaa viestinnästä tukijoiden ja sidosryhmien kanssa, hallinnoi kustannuksia, aikataulua ja suoritusta. Projektipäällikön työ on vaihtelevaa ja haastavaa; hän johtaa ihmisiä, jotka eivät ole hänen alaisiaan. Projektipäällikön työ on ammatti, jonka voi oppia ja jota voi kehittää.

Organisaation näkökulmasta projektipäällikkö on projektin pelinohjaaja ja yrityksen projektien prosessien toteuttaja. Cadence tukee projektipäälliköitä tehokkaasti koulutuksillaan, jotka käsittelevät projektinhallinnan menetelmiä ja muilla kursseilla, joita ovat mm. Riskinhallinta, Tuloksen arvon hallinta, Aikataulutus ja laajuuden hallinta, Ohjelmanhallinta tai Projektisalkun hallinta, sekä valmennusten ja konsultoinnin avulla.