Projektitiimin jäsenet osallistuvat projekteihin erityisen teknisen tai muun asiantuntemuksensa, kokemuksensa tai osallisuutensa ansiosta. Monissa tapauksissa jäsenyys on osa-aikainen tehtävä muiden organisaatiossa tehtävien töiden ohella. Projekteihin osallistuminen on haastavaa ajan hallinnan ja muiden prioriteettien vuoksi, mutta se on myös palkitsevaa uralla etenemisen kannalta. Tiimin jäsenet tarvitsevat myös käsityksen organisaation projektiprosesseista ja periaatteista.

Organisaation projektinhallinnan näkökulmasta tiiminjäsenet ovat avainroolissa yrityksen projektiprosessien kannalta. Cadence tukee projektitiimin jäseniä tehokkaasti koulutuksillaan, jotka käsittelevät projektinhallinnan menetelmiä  ja muilla kursseilla, joita ovat mm. Riskinhallinta, Tuloksen arvon hallinta, Liiketoimintatapausten hallinta, Aikataulutus ja laajuuden hallinta, Ohjelmanhallinta tai Projektisalkun hallinta, sekä valmennusten  ja konsultoinnin  avulla.