Toiminnallisen johtaja rooli projektissa on tarjota resursseja ja antaa ohjausta projektipäälliköille ja projektitiimin jäsenille. Ohjauksen määrä vaihtelee tiimiläisten taitotason ja kokemuksen perusteella kattavasta ohjauksesta vähäiseen ohjaukseen, ja joskus ohjausta ei tarvita ollenkaan. Toiminnalliset johtajat toimivat myös projektin tukijoina. Siksi heidän tulee pystyä erottamaan erityinen roolinsa normaaleista velvollisuuksistaan.

Organisaation projektinhallinnan näkökulmasta toiminnallisella johtajalla on tärkeä rooli yrityksen projektien prosesseissa. Cadence tukee toiminnallisia johtajia tehokkaasti johdon ohjeistukseen, projektipäälliköiden ja tiimin jäsenten johtamiseen, tukijoiden tai projektisalkun hallintaan keskittyvillä -koulutuksilla, valmennuksella ja konsultoinnilla.