Matka onnistuneeseen projektinhallintaan alkaa useasta eri suunnasta. Tässä esittelemme muutamia esimerkkejä siitä, kuinka tehokas projektinhallinta muuttaa yrityksiä.

Cadence teki läheistä yhteistyötä ohjelmoitavia mikrosiruja valmistavan yrityksen IT-osaston kanssa projektinhallintaoppaan ja -prosessin laatimiseksi. Yhteistyö antoi tiimien ja ylempien esimiesten lähestymistapoihin jatkuvuutta ja menetelmällisyyttä. Cadence auttoi yritystä projektinhallinnan prosesseiden kanssa, loi yhteisen kielen ja yksinkertaisti työskentelytapoja. Viimeiseksi mainittu oli ratkaisevaa siinä tilanteessa, kun yritys kehitti intranet-toimitusta asiakkaidensa ja tavarantoimittajiensa kanssa.

Kokenut Cadence-konsultti johti hätäkonsultointiprojektia yhdessä ison yrityksen vakuutusosaston kanssa. Cadence auttoi uutta projektipäällikköä määrittämään kaikki projektin asiakkaat, sidosryhmät, tarpeet, odotukset, aikataulut ja toimitukset. Tämän seurauksena yrityksen fokus siirtyi projekteista ohjelmapainotteiseksi. Tämän ansiosta siellä tunnistetaan hienovaraiset projektit ohjelmien sisällä, pystytään käsittelemään resurssi- ja henkilöstöongelmia sekä määrittämään suunta uudelleen. Huomattava määrä rahaa ja projektiresursseja säästyi ja tulokset olivat selkeämmin määritettävissä.

Cadence auttoi mikroelektronisia antureita valmistavaa yritystä kehittämään suunnitelmallisen lähestymistavan projektien toteuttamiseen. Cadence aloitti haastatteluilla ja johdon ohjeistuksella, jonka jälkeen kehitettiin ohjelmasuunnitelma tuotemalliston lanseerausta varten koulutuksen ja fokusoidun konsultoinnin avulla. Cadence on auttanut yritystä määrittämään toimituksia, työtehtävien erittelyä, aikatauluja ja suunnitelmia. Sen seurauksena yritys on oppinut suuntaamaan katseensa omaa liiketoiminta-aluettaan pitemmälle ja omaksunut maailmanlaajuisen katsontakannan.

Suuri lääketieteellisen teknologian valmistaja halusi parantaa tulostaan ja palkkasi Cadencen työskentelemään tutkimus- ja kehitysosastonsa ja tuotekehitysyksikkönsä kanssa. Cadence järjesti 3-päiväisen peruskoulutuksen ja ohjasi projektinhallintakoulutusta. Samaan aikaan järjestetty konsultointijakso auttoi projektien aloituksessa ja kokonaisvaltaisen koulutussuunnitelman kanssa. Lisäksi Cadence työskenteli yrityksen suunnittelutyöryhmän kanssa laatiakseen malleja isojen kokousten ja muiden tapahtumien järjestämiselle. Tulokset auttoivat yritystä toimimaan tehokkaammin ja välttämään päällekkäisiä työtehtäviä.