Cadence erottuu kilpailijoistaan seuraavasti:

Cadence…

  • Yksinkertainen, vahva, joustava
  • keskittyy auttamaan organisaatioita parantamaan projektinhallinnan käytäntöjään
  • vastaa koko organisaation projektinhallinnallisiin tarpeisiin (OPM-lähestymistapa)
  • keskittyy projektin tuloksiin, ei toimenpiteisiin
  • tarjoaa ratkaisuja maailmanlaajuisesti
  • tarjoaa käytännönläheisiä menetelmiä projektien, ohjelmien ja projektisalkkujen hallintaan
  • on erinomainen projektinhallinnan kumppani, ei pelkkä myyjä
  • tarjoaa joustava, räätälöityjä ratkaisuja
  • painottaa laatua määrän sijaan
  • sen asiantuntijat (konsultit) ovat kokeneita ammattilaisia eivätkä ainoastaan taitavia kouluttajia