Onze Dienstverlening

Cadence adviseert organisaties om gerichte vaardigheden bij projectorganisaties te versterken en om projectprocessen verder te ontwikkelen. Consultancy gekoppeld aan training heeft een zeer positief effect op de projectprestaties van de organisatie. Lees meer...

 • Ervaren experts
 • Resultaatgerichte benadering

 

Cadence Snelle Project Start-up™

Geef uw projectteam de support die nodig is om hun volgende project soepel op te starten: in één keer goed. De Cadence Snelle Project Start-Up geeft u en uw team de juiste, stevige impuls. Tijdens deze dynamische en praktische werksessies leidt een Cadence expert het team door het systematische, stap-voor-stap ontwikkelproces van een gedetailleerde projectplan. Van schets tot plan. Lees verder...

Start-up Support

 • Eerste hulp bij Projectplanning
 • Van Schets tot compleet Projectplan
 • Versterkt de teamspirit

Project Management Gids™

Cadence biedt met de Project Management Gids™ een gedegen opzet voor de wijze waarop het projectmanagementproces kan worden ingericht en eventueel gestandaardiseerd in uw organisatie. Het doel is om de leercurve van de organisatie te versnellen en om een proces te ontwikkelen en te implementeren dat de organisatie verzekert van een professioneel, efficiënt en profijtelijk management van toekomstige projecten. Lees meer...

Standaardiseren van Projectprocessen

 • Projectproces standaardiseren
 • Projectproces afstemmen op behoeften van de organisatie
 • Professionaliseren van de Projectorganisatie
 • Projectmanagers en teams professionaliseren

Project Proces Review

Het doel van een Proces Review is om na te gaan wat de 'gezondheid' is van de projectprocessen en procespraktijk in de organisatie en te bepalen wat goed gaat, welke aspecten voor verbetering in aanmerking komen en aanbevelingen en vervolgacties vast te leggen. Een review kan desgewenst ook plaatsvinden op individueel projectniveau - een zogenaamde 'project pitstop', om de status van het project te bepalen. Lees meer...

Check-up

 • Check-up van Projectprocessen
 • Projectproblemen boven water krijgen
 • Projectolie verversen
 • Quick scan

Projectplanning

De Cadence Projectplanning service is gericht op het opzetten van de Work Breakdown Structure (WBS) voor uw project. Met een stevige WBS heeft uw team het fundament waarop de Responsibility Matrix, tijdplanning, risicoanalyse, kostenschattingen kunnen worden gebouwd. Lees meer...

Robuuste planning

 • Vakkundige hulp bij planning
 • Work Breakdown Structure opzetten
 • Snel met team door Planningsfase heen

Portfolio Management Implementatie

Waarschijnlijk heeft u nu al veel projecten om te managen en de tendens is: méér. Lopen projecten uit? Is er bij u ook discussie over wie hoeveel tijd aan welk project moet besteden? Worden minder rendabele projecten niet of niet tijdig gestopt? Gebeurt prioritering ad-hoc of niet? Alle organisaties staan voor grote uitdagingen, ook de uwe. Lees meer...

Strategische Project Portfolio's

 • Project Portfolio Management opzetten
 • Portfolio in kaart brengen
 • Portfolio Management inrichten
 • Snel en Resultaten

Coaching van Projectmanagers

Projectmanagers vervullen een specifieke rol en hebben een bijzondere verantwoordelijkheden. Bij die rol kan de steun van een projectcoach voor de gevraagde stevigheid zorgen. In het krachtenveld van belangen en macht, sterk veranderende projectomgevingen, marktontwikkelingen, organisatiedoelen, menselijke aspecten, projectteams, financiële omstandigheden en balans werk-privé moet een koers worden uitgezet, leiderschap getoond en beslissingen worden genomen waarover maar zelden iedereen tevreden is. Lees meer...

Projectteam Coaching

Projectteam Coaching biedt professionele support aan projectteams. Projecten worden soms in het leven geroepen onder omstandigheden die niet altijd eenvoudig te beheersen zijn. Een projectmanager en zijn team moeten dan alle zeilen bijzetten om te voldoen aan de restricties van budget, tijd en prestatie. In situaties waarin een projectteam moeite heeft het project stevig op te zetten, kan teamcoaching uitkomst bieden. Lees meer...