Een Programmamanager communiceert met elke projectmanager en biedt support en richtlijnen voor elk project. Hij stuurt aan door leiderschap en visie te laten zien, met een stijl die gericht is op communicatie, conflictoplossing, en het onderhouden van goede relaties met stakeholders.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management is de Programmamanager in de eerste plaats een manager, met een strategische tijdshorizon van meerdere jaren. Cadence ondersteunt programmamanagers effectief door middel van trainingen in Programmamanagement en Portfoliomanagement, of coaching en consulting.