Agile Projectmanagement

Het gebruik van Scrum is een waarde-gedreven manier om projecten voor elkaar te krijgen. Omdat de Scrum-filosofie nogal verschilt van de voorspellende projectmanagementmethoden, ligt het voor de hand om mensen goed te trainen in hun rol in Scrum projecten, zoals de Scrum Masters, Teamleden of Product Owners.

Scrum Teamleden zijn specialisten en professionals die zeer nauw samenwerken als team om ervoor te zorgen dat het project succesvol wordt uitgevoerd. De rol van de Scrum Master is om het team te gidsen, te faciliteren en de Scrumpraktijk over te brengen aan alle betrokkenen bij het project; om belemmeringen weg te nemen en om ervoor te zorgen dat de Scrumprocessen worden toegepast. De Scrum Master opereert als een ‘dienend leider’. Scrumteams werken nauw samen met Product Owners, afnemers, gebruikers en stakeholders.

In deze 2-daagse training worden de deelnemers meegenomen in de Scrum principes, -tools en -teamwerk. Zoals bij alle Cadence-trainingen is de insteek praktisch en eenvoudig, want projecten zijn vaak al complex genoeg. Deelnemers werken aan eigen projecten, in teams, om zoveel mogelijk raakvlakken te hebben met hun eigen werkcontext. Omdat teamwork essentieel is voor succes bij Scrum, ligt de focus naast Scrumtechnieken ook op teamontwikkeling.

Certificeringen
Als certificering een vereiste is, voorziet Cadence Online in de benodigde officiële certificeringen als Scrum Developer, Scrum Master of Scrum Product Owner.

Training information

Face to face training
Doelgroep: Scrum Masters, Scrum Teamleden, Product owners, Projectmanagers, Project Teamleden, Project Opdrachtgevers
Format: Open inschrijving
Duur: 2 dagen
Groepsomvang:Max 12
PDU's: 16
Kosten: Open inschrijving: zie de pagina met prijzen
In-house team of groep: vraag offerte aan.

Certificering: Voor officiële certificering als Scrum Developer, Scrum Master en Scrum Product Owner, kijk bij Cadence Online
Download

Agile Projectmanagement...
...de flexibele benadering…Download

What is your Project Role

Understanding your - specific - role in the implementation of project processes is critical to your capability to deliver on the strategic goals of your...

Read more

What differentiates Cadence?

Competitive differences between Cadence and other providers, a short list: Cadence... easy to learn, agile, adaptive to any project environment, robust, flexible, scalable... focuses on...

Read More

Cadence Approach

Don't you know exactly how to plan a project? Is your project objective well-defined? Are roles and responsibilities unclear? Would you like to learn more...

Read More

Public Seminars

Join our award-winning public Project Management training courses across Europe. Practical, working on real projects - no study cases. Main objective: Getting Projects Done...

Register Now