Business Case Bouwen

In een gefaseerde projectmanagement benadering is de Business Case de laatste stap voordat goedkeuring wordt gegeven aan het plannen en uitvoeren van het projectplan. In de Business Case wordt duidelijk gemaakt dat de uitkomsten van het project positief opwegen tegen de inspanningen die worden gedaan om het project te realiseren. De Business Case laat zien welke alternatieven zijn afgewogen en wat het bedrijfseconomische oordeel is over de ROI van de alternatieven. In deze verdiepende training leert u aan de hand van de best practices om uw eigen Business Case zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Uitkomsten van de training

Deelnemers zullen na de training:

 • De functie van een goede Business Case begrijpen
 • Een Business Case leren opstellen
 • De kwaliteit van een Business Case kunnen beoordelen
 • Projectvoorstellen kunnen afwegen
 • Timing van de Business Case kunnen bepalen
 • De kwaliteit van een Business Case kunnen beoordelen

De training richt zich op

 • Business Case concept en acceptatie
 • Alternatieven voor projectaanpak en projectresultaat
 • Business Case versus projectlevenscyclus
 • Leverage on Expenditure
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Politiek en stakeholders bij projecten
 • Benefits logic
 • ROI en niet-meetbare baten
 • Projectscores en prioritering
 • Besluitvorming rondom de Business Case
 • Van strategie naar projectidee
 • Timing t.o.v. organisatieontwikkelingen

Deze training is bouwsteen training. Zoals bij alle trainingen – dankzij de gekozen trainingsvorm – zijn de praktische en rechttoe–rechtaan technieken direct na de training toe te passen.

Training information

Face to face training
Doelgroep: ProjectManagers, Projectteamleden, Functiemanagers, Opdrachtgevers
Duur: 1,5 dag (13.30-17.30 u./08.30-17.30 u.)
Groepsomvang: max 12
PDU's (PMI): 12 Kosten: Open inschrijving: zie de pagina met prijzen.
Projectteams of In-house: vraag offerte aan.
Download

Business Case Management, de Cadence manier…
...met de mens voorop, zonder structuur of proces te vergetenDownload

What is your Project Role

Understanding your - specific - role in the planning and execution of projects is critical to your capability to deliver on the strategic goals of...

Read more

What differentiates Cadence?

Competitive differences between Cadence and other providers, a short list: Cadence... easy to learn, predictive-agile-hybrid, adaptive to any project environment, robust, flexible, scalable... focuses on...

Read More

Cadence Approach

Don't you know exactly how to plan a project? Is your project objective well-defined? Are roles and responsibilities unclear? Would you like to learn more...

Read More

Public Seminars

Join our award-winning public Project Management training courses across the globe. Practical, working on real projects - no study cases. Main objective: Getting Projects Done...

Register Now