Johdon ohjeistus: Projektinhallinta

Kun yrityksen johtajilla on ymmärrystä projektinhallintaprosessista, tehokas viestintä ja päätöksenteko lisääntyvät organisaation sisällä. 

Tässä ohjeistuksessa johtajille ja ylemmille esimiehille esitellään Cadencen projektinhallinnan menetelmä ja se, kuinka parantuneet prosessit yhdistyvät organisaation strategisiin tavoitteisiin ja suoritukseen. Ohjeistuksessa käydään läpi käytännön tekniikoita, joilla saadaan enemmän aikaan vähemmällä työllä, ja sitä, kuinka projektinhallintaa voi soveltaa resurssien tehokkaampaan käyttöön.

Johdon ohjeistus antaa johtajille priorisointi- ja valtuutuskehyksen, jonka avulla projekteja voidaan hyödyntää strategisten tavoitteiden ja saavuttamisessa. Osallistujat arvioivat ja oppivat ymmärtämään projektiorganisaation tehokkaita rakenteita ja projektissa mukana olevien henkilöiden rooleja ja vastuita sekä harjoittelevat projektinhallinnan tehokasta toteutusta.

Ohjeistuksen oppimistulokset

 • Projektiympäristön ymmärtäminen
  Tieto mitoitettavissa ja toistettavissa olevista suoritusperusteisista prosesseista
 • Käytännön johtaminen
  Ymmärrys siitä, miten yhtenäisiä käytäntöjä toteuttamalla muutetaan liiketoimintayksiöiden käyttäytymistä ja tuottavuutta
 • Strategian toteuttaminen projektien kautta
  Kyky sovittaa projektit organisaation tavoitteisiin
 • Projektien nopeuttaminen
  Taito saada tuloksia nopeammin suunnittelun sekä hallitun ja itsevarman toteutuksen avulla
 • Roolien ja vastuiden hienosäätö
  Ymmärrys johdon ja tiimiläisten rooleista ja vastuista projektiprosessissa
 • Projektin osallistujien tehokas johtaminen
  Kyky esittää oikeita kysymyksiä projektin osallistujille
 • Pyrkimys yhtenäisiin projektituloksiin
  Näkemys siitä, kuinka arvioida yrityksen projektiprosessien terveyttä
 • Projektimenetelmä, johon voit luottaa
  Ymmärrys siitä, kuinka projektiorganisaatiota toteutetaan, kehitetään ja tuetaan yrityksen sisällä.

Cadencen projektinhallintakoulutus on yhtenäinen Project Management Instituten kehittämän PMBOK®-projektinhallintaoppaan sisällön kanssa.

Training information

Yleisö: Yrityksen Esimiehet ja Suorat Alaiset, Portfolio Managerit, Ohjelmajohtajat, Projektin Tukijat.
Kesto: 0,5 päivää (4 h.)
Ryhmäkoko: enint 10
Muoto: Vain yrityksen sisäinen.
PMI®:n PDU-pisteet: 4
Hinta: Vain yrityksen sisäinen – pyydä tarjousta
DownloadDownload

What is your Project Role

Understanding your - specific - role in the implementation of project processes is critical to your capability to deliver on the strategic goals of your...

Read more

What differentiates Cadence?

Competitive differences between Cadence and other providers, a short list: Cadence... easy to learn, agile, adaptive to any project environment, robust, flexible, scalable... focuses on...

Read More

Cadence Approach

Don't you know exactly how to plan a project? Is your project objective well-defined? Are roles and responsibilities unclear? Would you like to learn more...

Read More

Public Seminars

Join our award-winning public Project Management training courses across Europe. Practical, working on real projects - no study cases. Main objective: Getting Projects Done...

Register Now