Johdon Ohjeistus: Projektisalkun ja Ohjelmien Hallinta

Projektisalkun ja ohjelmien hallinnan parissa työskentelevien henkilöiden saama tuki voi huomattavasti parantaa yleistä suoritusta yrityksen projekteissa.

Yleiskatsaus

Tässä puolipäiväisessä johdon ohjeistuksessa osallistujille esitellään ohjelmien ja projektisalkkujen hallinnan elinkari, projektisalkkuvoimavarojen rakentamisen prosessi, molempien roolit johtamisessa ja kapasiteettien puitteissa toimimisesta seuraava järjestys. Erityisillä esimerkeillä havainnollistetaan sitä, kuinka tämä järjestys kasvattaa suoraan vuosittain valmistuneiden projektien määrää sekä yleistä liiketoiminnallista suoritusta.

Ohjeistus antaa johtajille kehyksen, jonka avulla he ymmärtävät roolinsa tehokkaassa projektisalkkujen ja ohjelmien hallintainfrastruktuurin rakentamisessa, tukemisessa ja ylläpitämisessä. Osallistujat poistuvat kurssilta mukanaan avaintyökaluja, joita he voivat käyttää projektisalkkujen hallintaan ja kysymyksiin, joita johtajien tulisi esittää projektisalkkujen ja ohjelmien hallintaprosesseista.
Osallistujien tulee tulla koulutukseen mukanaan organisaation projekti-inventaario.

Ohjeistuksen tulokset

  • Tarkastele projektisalkkujen ja ohjelmien elinkaaria ja ymmärrä niiden merkitys organisaation strategisen suunnitelman kannalta
  • Rakenna, optimoi ja johda projektien inventaariota priorisoinnin, tasapainottamisen ja johtamisen kautta
  • Ymmärrä ohjelmajohtajan ja tiimin vastuut ja velvollisuudet ja opi käyttämään avaintyökaluja oikean henkilöstön valinnassa
  • Tutki projektin koon, riskin ja monimutkaisuuden välisiä suhteita ja huomaa niistä jokaisen vaikutus ohjelmiin.
  • Opi määrittämään organisaation mahdollistajat tukeaksesi parasta mahdollista projektisalkun, ohjelmien ja projektinhallinnan järjestelmää.
  • Opi valitsemaan parhaat johtamisrakenteet organisaation kypsyyden perusteella.

Training information

Yleisö: Yrityksen Esimiehet ja Suorat Alaiset, Portfolio Managerit, Ohjelmajohtajat, Projektin Tukijat.
Kesto: 0,5 päivää (4 h.)
Ryhmäkoko: enint 10
Muoto: Vain yrityksen sisäinen.
PMI:n PDU-pisteet: 4
Hinta: Vain yrityksen sisäinen – pyydä tarjousta

What is your Project Role

Understanding your - specific - role in the planning and execution of projects is critical to your capability to deliver on the strategic goals of...

Read more

What differentiates Cadence?

Competitive differences between Cadence and other providers, a short list: Cadence... easy to learn, predictive-agile-hybrid, adaptive to any project environment, robust, flexible, scalable... focuses on...

Read More

Cadence Approach

Don't you know exactly how to plan a project? Is your project objective well-defined? Are roles and responsibilities unclear? Would you like to learn more...

Read More

Public Seminars

Join our award-winning public Project Management training courses across Europe. Practical, working on real projects - no study cases. Main objective: Getting Projects Done...

Register Now