Project Budget - Earned Value Management

Projecten worden gestuurd op Kosten, Tijd en Prestatie. Organisaties die veranderingen en producten realiseren door middel van projecten hebben er groot belang bij dat de kosten zo reëel mogelijk worden ingeschat én beheerst, want resources zijn beperkt beschikbaar. Projectkosten worden veroorzaakt door mensuren, materialen, apparatuur, externe adviseurs, reis- en verblijfkosten, etc. De component mensuren bepaalt gewoonlijk een belangrijk deel van de projectkosten en tevens de tijdplanning van ieder project. In de training Projectkosten Management wordt u geheel bijgespijkerd op het managen van kosten in projecten.

Uitkomsten van de training

 • U kent alle aspecten van het managen van de kostenkant van projecten.
 • U krijgt u goed zicht op wat er nodig is om als projectmanager tijdig en alert te kunnen sturen op projectkosten.
 • U kent de relevante kostenbegrippen van projecten.
 • U bent in staat inzichtelijk met de financiële afdelingen over projectkosten te communiceren.
 • U kunt het management voorzien van inzichtelijke kostenrapportages van uw projecten.
 • U voorziet tijdig welke kostenconsequenties scopewijzigingen hebben.
 • U heeft kennis genomen van de ‘best practices’.

De training richt zich op

 • Schatten van Projectkosten (hoeveelheid werk, budgetteren, OPEX, CAPEX).
 • Kostenbeheersing (per fase, kostenbewustzijn, business case).
 • Kosten monitoren en rapporteren (tijd- en verplichtingenregistratie, controlling).
 • Kosten analyseren (kostenrisico’s, Earned Value Management, resterend werk, onderhanden werk).
 • Bijzondere issues (doorbelasten bij scope wijzigingen, sunk costs, poortwachter, no go-go besluiten).

Deze training is een verdieping van de projectmanagement trainingen van cadence. Zoals bij alle trainingen - dankzij de gekozen trainingsvorm – zijn de praktische en rechttoe–rechtaan technieken direct na de training toe te passen.

Training information

Doelgroep: Projectmanagers, Programmamanagers, Teamleden, Functionele managers en financiële disciplines die bij projecten betrokken zijn
Duur: 1 dag (08.30-17.30 uur)
PMI PDU's: 8
Groepsomvang: Max 16
Kosten
Open inschrijving: zie de pagina met prijzen.
Schrijf in met uw projectteamleden en krijg korting.
Projectteams of In-house: vraag offerte aan.
DownloadDownload

What is your Project Role

Understanding your - specific - role in the planning and execution of projects is critical to your capability to deliver on the strategic goals of...

Read more

What differentiates Cadence?

Competitive differences between Cadence and other providers, a short list: Cadence... easy to learn, predictive-agile-hybrid, adaptive to any project environment, robust, flexible, scalable... focuses on...

Read More

Cadence Approach

Don't you know exactly how to plan a project? Is your project objective well-defined? Are roles and responsibilities unclear? Would you like to learn more...

Read More

Public Seminars

Join our award-winning public Project Management training courses across the globe. Practical, working on real projects - no study cases. Main objective: Getting Projects Done...

Register Now