Projektipäälliköiden Johtaminen

Projektitiimit ottavat käyttöön uusia strategioita saadakseen aikaan korkeatasoisia innovaatioita, tuottavuutta ja kilpailuetua. Projekteihin sisältyy enemmän tuntemattomia asioita, olettamuksia ja riskejä kuin muihin toimintoihin. Projektipäälliköiden ja projektitiimien on välttämätöntä toimia eri tasoilla ja eri prosessien kautta saadakseen aikaan tuloksia organisaatiolle. Cadencen projektipäälliköiden johtamiseen keskittyvä koulutus opettaa esimiehiä arvioimaan ja johtamaan projektipäälliköitä toistettavissa olevan prosessin, yhtenäisten toimenpiteiden ja yhteisen kielen avulla.

Työpajassa esimiehet voivat harjoitella projektinhallintaprosessin avainrooleja. Koulutuksen fokus on projekteissa työskentelevien työntekijöiden ja projektinhallintaprosessin johtamisessa. Se on suunniteltu opettamaan esimiehiä maksimoimaan rajoitetut resurssit, lisäämään tuottavuutta ja tekemään organisaation projektinhallinnasta tehokkaampaa.

Opit tämän koulutuksen aikana…

  • Johtamaan ihmisiä ottamatta projektin ohjaksia omiin käsiisi
  • Maksimoimaan tuloksen projektia priorisoimalla
  • Kehittämään ymmärrystä prosesseista ja niiden oikeanlaisesta käytöstä
  • Ymmärtämään projektipäällikön ja tiimin jäsenten esimiehen roolin
  • Ymmärtämään roolien erot projektin vaiheiden mukaan
  • Rekrytoimaan ihmisiä projekteihin tehokkaammin
  • Tarkastamaan projektipäällikön työn tuloksia
  • Tarjoamaan tukea esteiden poistamiseen ongelmien laajetessa

Kurssi on osa Cadencen tarjoamaa Organisatorisen projektinhallinnan (OPM) projektinhallintakoulutusten sarjaa. Cadencen muun tarjonnan tapaan tämä kurssi painottaa käytännöllisiä ja suoraviivaisia tekniikoita, jotka on helppo muistaa ja soveltaa käytännössä välittömästi seminaarin jälkeen.

Training information

Yleisö: Toiminnalliset johtajat (MPM), Johtajat, Ylemmät Esimiehet, Portfolio Managerit, Ohjelmajohtajat.
Kesto: 2 päivää
Osallistujamäärä: enintään 12
Muoto: Tiimeille ja yrityksen sisäisille ryhmille.
Formaatti: Yyrityksen sisäinen.
PMI:n PDU-pisteet: 16
Hinta: Yrityksen sisäinen ryhmä: pyydä tarjousta

What is your Project Role

Understanding your - specific - role in the implementation of project processes is critical to your capability to deliver on the strategic goals of your...

Read more

What differentiates Cadence?

Competitive differences between Cadence and other providers, a short list: Cadence... easy to learn, agile, adaptive to any project environment, robust, flexible, scalable... focuses on...

Read More

Cadence Approach

Don't you know exactly how to plan a project? Is your project objective well-defined? Are roles and responsibilities unclear? Would you like to learn more...

Read More

Public Seminars

Join our award-winning public Project Management training courses across Europe. Practical, working on real projects - no study cases. Main objective: Getting Projects Done...

Register Now