Schedule Management - tijdplanning

Projectopdrachtgevers hebben gewoonlijk al een opleverdatum voordat een project begint. Het opzetten van een schedule (tijdplanning) dat gebaseerd is op feiten en aannames, is cruciaal om aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Teamleden moeten de klokken gelijkzetten als duur, doorlooptijden, onderlinge afhankelijkheden en aannames ten aanzien van projecttaken worden bepaald.

Overzicht

Een schedule (tijdplanning) is een beheersinstrument voor projectuitvoering. Een schedule wordt pas opgemaakt als taken en resources zijn bepaald in eerdere planningsstappen. Na voorwerk door de deelnemers, richt deze teamgerichte workshop zich op het creëren van schedules die effectief communiceren met het management en die geschikt zijn voor effectief beheer gedurende project.

Uitkomsten van de workshop

 • Kiezen van de beste scheduling techniek voor uw project uit alternatieven (Gant, Pert, Kritiek Pad, Critical Chain, Schedule en Beperkingen)
 • Beslissen wanneer een schedule gecrasht moet worden
 • Een projectbeheeromgeving opzetten waarin het schedule te zien is
 • Problemen opsporen voordat mensen u zeggen dat u ze heeft
 • Beter in staat zijn nauwkeurige schattingen van doorlooptijden te maken
 • Versterken van uw communicatie over schedule issues met het management
 • Verminderen van frustratie en versterken van het moreel met schedule notities tijdens de uitvoering van een project

Deze workshop richt zich op

 • Het gebruik van het schedule als routekaart voor het project
 • Nauwkeurig inschatten van de doorlooptijd van taken
 • Aannames tonen voor vroegtijdige risicobepaling en –beheersing
 • Het gebruik van grafische scheduling conventies
 • Analyse van aannames tijdens de voortgang van het project
 • Uitzoeken hoe resource en taakafhankelijkheden worden gecommuniceerd
 • Identificeren van kritische taken
 • Ontwikkelen van noodplannen

Deze training is onderdeel van de Special Focus Series van de project management trainingen van Cadence. Zoals bij alle Cadence trainingen worden praktische en rechttoe–rechtaan technieken gebruikt die direct tijdens en na de training zijn toe te passen.
 

 

Training information

Face to face training
Doelgroep: Projectmanagers, Teamleden, Functionele Managers
Duur: 1 dag
Groepsomvang: 12 max
PMI PDU's: 8 Kosten: Open inschrijving: zie de pagina met prijzen.
Schrijf in met uw teamleden en krijg korting.
Projectteams of In-house: vraag offerte aan.

Schedule Management, de Cadence manier...
…met de mens voorop, zonder structuur of proces te vergetenWhat is your Project Role

Understanding your - specific - role in the implementation of project processes is critical to your capability to deliver on the strategic goals of your...

Read more

What differentiates Cadence?

Competitive differences between Cadence and other providers, a short list: Cadence... easy to learn, agile, adaptive to any project environment, robust, flexible, scalable... focuses on...

Read More

Cadence Approach

Don't you know exactly how to plan a project? Is your project objective well-defined? Are roles and responsibilities unclear? Would you like to learn more...

Read More

Public Seminars

Join our award-winning public Project Management training courses across Europe. Practical, working on real projects - no study cases. Main objective: Getting Projects Done...

Register Now