Scrum Product Owner Certified online

SPOC™

De Product Owner vertegenwoordigt de belangrijkste stakeholders en vertaalt hun belangen naar het Scrumteam toe. De Product Owner zorgt voor heldere communicatie van product- of servicefunctionaliteitseisen naar het Scrumteam, definieert acceptatiecriteria en ziet erop toe dat aan die criteria wordt voldaan. De Product Owner heeft altijd een dubbele insteek. Hij dient de wensen en belangen van alle stakeholders te begrijpen en te ondersteunen en tegelijkertijd te begrijpen wat de behoeften en manier van werken van het Scrumteam zijn.

Deelnemers ontvangen het officiële Scrum Product Owner Certified (SPOC™) certificaat van SCRUMstudy zodra zij met succes het certificerende examen hebben afgelegd.

Wat is inbegrepen?

 • Video's, Case-studies, E-versie van ScrumBoK Gids, Belangrijke Scrumbegrippen en -concepten
 • SPOC Werkboek, Case-study, 'One Pager'
 • Scrum schattingskaarten
 • Scrum Body of Knowledge (SBoK™ Guide), de ultime Scrumgids
 • Examen
 • e-Certificaat

Examen format

 • Meerkeuzenvragen
 • 140 vragen per examen
 • Online Examen van 3 uur, onder toezicht

Hoe inschrijven?

 1. Meld u aan voor de SMC™ training en examen op de Cadence website

 2. Geef u op voor het examen door het betalen van de trainingskosten

 3. Ga naar de Scrum online-training via de aan u toegestuurde link, studeer en leg het examen af

 4. Download alvast de gratis online-versie van de SBoK™ Gids (een papieren versie wordt in dagen toegezonden)

 5. U heeft 6 maanden de tijd om het examen af te ronden

 6. De inschrijving wordt geverifieerd en de examendatum/tijd wordt bevestigd

 7. Leg het examen online af (3 uur, onder toezicht)

 8. Na het succesvol afleggen van het examen ontvangt u een
  E- certificaat

 9. Uw naam wordt toegevoegd aan het officiële Certificerings Register

 10. Mocht u onverhoopt niet in één keer slagen voor het examen, dan kunt het examen opnieuw afleggen (maximaal 2 gratis herkansingen).

Kandidaten die het examen met succes afleggen ontvangen de officiële Scrum Product Owner Certified (SPOC™) certificering van ScrumStudy.

Training information

Online training
Doelgroep: Product Owners, Scrum Masters, Projectmanagers, Project Teamleden, Project Opdrachtgevers
Format: Online
Kosten: Kijk op de tarievenpagina.
PMI PDUs: 16
Onderhouden van de certificering: Elke 3 jaar 40 her-certificeringspunten (RCU's) nodig.

SPOC™ Scrum Product Owner Certified...
…de Agile benadering…

What is your Project Role

Understanding your - specific - role in the implementation of project processes is critical to your capability to deliver on the strategic goals of your...

Read more

What differentiates Cadence?

Competitive differences between Cadence and other providers, a short list: Cadence... easy to learn, agile, adaptive to any project environment, robust, flexible, scalable... focuses on...

Read More

Cadence Approach

Don't you know exactly how to plan a project? Is your project objective well-defined? Are roles and responsibilities unclear? Would you like to learn more...

Read More

Public Seminars

Join our award-winning public Project Management training courses across Europe. Practical, working on real projects - no study cases. Main objective: Getting Projects Done...

Register Now