Scrum Projectmanagement

Omgaan met onvoorspelbaarheid...

Scrum is een waarde-gedreven methode om projecten te organiseren. Omdat de Scrum-filosofie nogal verschilt van de voorspellende projectmanagementmethoden, ligt het voor de hand om mensen goed te trainen in hun rol in Scrum projecten, zoals de Scrum Masters, Teamleden of Product Owners.

Scrum Teamleden zijn specialisten en professionals die zeer nauw samenwerken als team om ervoor te zorgen dat het project succesvol wordt uitgevoerd. De rol van de Scrum Master is om het team te gidsen, te faciliteren en de Scrumpraktijk over te brengen aan alle betrokkenen bij het project; om belemmeringen weg te nemen en om ervoor te zorgen dat de Scrumprocessen worden toegepast. De Scrum Master opereert als een ‘dienend leider’. Scrumteams werken nauw samen met Product Owners, afnemers, gebruikers en stakeholders.

In deze 2-daagse - praktische - training worden de deelnemers meegenomen in de Scrum principes, -tools en -teamwerk. Zoals bij alle Cadence-trainingen is de insteek praktisch en eenvoudig, want projecten zijn vaak al complex genoeg. Deelnemers werken aan eigen projecten, in teams, om zoveel mogelijk raakvlakken te hebben met hun eigen werkcontext. Omdat teamwork essentieel is voor succes bij Scrum, ligt de focus naast Scrumtechnieken ook op teamontwikkeling.

Training information

Face-2-face Training
Format: Open inschrijving en in-house groepen
Deelnemers: Scrum Masters, Scrum Teamleden, Projectmanagers, Project Teamleden, Product Owners, Project Opdrachtgevers
Kosten: Kijk op onze tarievenpagina.

Certificering: Indien formele certificering een wens of vereiste is, dan levert cadence Online de benodigde kwalificaties als Scrum Ontwikkelaar, Scrum Master of Scrum Product Owner. Meer informatie, kijk bij Cadence Online
Trainingskalender: Check de kalender voor volgende trainingen

Getting Projects Done…

Is deze training geschikt voor mij?

Werkt u in een Agile projectomgeving, bent u lid van een Scrumteam, bereidt u zich voor op een rol als Scrum Master, Scrum Teamlid of Scrum Product Owner, dan is deze training de juiste keuze.

Nog twijfels? Vraag het aan Cadence!Wat kan ik verwachten?

  • Scrum methode
  • Praktisch - werk aan uw eigen project tijdens de training
  • Best practices
  • Zeer ervaren trainers
  • De ScrumBoK, de ultieme Scrumgids voor de professional
  • Klaar voor uw volgende agile project!

Certificeringen

Als certificering een wens of een must is, dan biedt Cadence Online de juiste kwalificaties:

  • Scrum Master Certified
  • Scrum Developer Certified
  • Scrum Product Owner certified
  • en meer gevorderde certificeringen.

What is your Project Role

Understanding your - specific - role in the planning and execution of projects is critical to your capability to deliver on the strategic goals of...

Read more

What differentiates Cadence?

Competitive differences between Cadence and other providers, a short list: Cadence... easy to learn, predictive-agile-hybrid, adaptive to any project environment, robust, flexible, scalable... focuses on...

Read More

Cadence Approach

Don't you know exactly how to plan a project? Is your project objective well-defined? Are roles and responsibilities unclear? Would you like to learn more...

Read More

Public Seminars

Join our award-winning public Project Management training courses across the globe. Practical, working on real projects - no study cases. Main objective: Getting Projects Done...

Register Now