Vliegende Project Startup - Bootcamp

Projecten van enige omvang of complexiteit hebben een paar essentiële ingrediënten nodig om succesvol te kunnen worden uitgevoerd: een positieve business case, een effectief projectteam, een opdrachtgever, afnemers van het projectresultaat en een methode of aanpak.

Het samenstellen van een projectteam is één ding, er een topteam van maken is nog iets anders. Omdat projectteams per definitie tijdelijk samenwerken, en teamleden meestal niet fulltime aan een project werken, is er vaak niet veel tijd om de samenwerking tussen de teamleden te kneden en te smeden. Zeker niet als een projectteam niet op één locatie werkt, of zelfs over de wereld verspreid is, en daarmee te maken krijgt met verschillen in de bedrijfs- en of regionale cultuur. Het moet als het ware 'in één keer goed'.

Bij veel projectteams beschikt een projectleider soms wel over een methode, maar het team is er vaak niet mee bekend. Dezelfde project-taal spreken, helder en duidelijk zijn over rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle teamleden, de juiste tools op het juiste moment gebruiken helpen enorm om een project voorspelbaar en succesvol te maken.

Cadence maakt het mogelijk om projectteams in korte tijd te voorzien van de belangrijkste middelen om een project op te starten en ze met een 'vliegende start' op weg te helpen. De Project & Team Startup zorgt ervoor dat het team over een krachtige methode beschikt en zich voorbereid weet om als topteam te opereren.

Wat gebeurt er tijdens de Project & Team Startup?

  • Het projectteam begint met het zich eigen maken van de Cadence projectmanagementmethode. Elders op deze website wordt de methode uitgebreid beschreven.
  • Anders dan bij veel andere trainingen wordt uw projectplan van meet af aan opgezet en uitgewerkt, en tegelijkertijd leert het team de ins en outs van de methode. De training is volledig action based.
  • Gaandeweg de Startup krijgt uw project aldus concrete vorm en inhoud.
  • In het tweede deel van de Startup, nadat u met het team alle noodzakelijk projectinstrumenten hebt doorlopen wordt de aandacht verlegd naar het team, de onderlinge samenwerking, de samenwerking met de opdrachtgever en de afnemers van het projectresultaat.
  • Het team wordt bewust gemaakt van de ontwikkelingsfasen van een team, hoe die versneld kunnen worden en wat dat precies betekent voor de acties in het projectplan en de afstemming met de stakeholders van het project. Verschillen in opvattingen tussen individu, team en (bedrijfs/regionale) culturen worden expliciet gemaakt en omgezet naar werkbare afspraken en duidelijke communicatie.

Deze Startup is onderdeel van Organizational Project Management Serie van Cadence. Zoals bij al onze workshops en trainingen - dankzij de gekozen vorm – zijn de praktische en rechttoe–rechtaan technieken direct toe te passen.

 

Training information

Face to face training
Doelgroep Projectteams en opdrachtgevers. Duur 3-5 dagen (08.30-17.30 u.), afhankelijk van uw vraag en behoefte. Teamomvang 5-12 Uw investering Vraag offerte voor uw specifieke situatie en behoefte.

Vliegende Project Startup, sneller en beter plannen met Cadence

What is your Project Role

Understanding your - specific - role in the planning and execution of projects is critical to your capability to deliver on the strategic goals of...

Read more

What differentiates Cadence?

Competitive differences between Cadence and other providers, a short list: Cadence... easy to learn, predictive-agile-hybrid, adaptive to any project environment, robust, flexible, scalable... focuses on...

Read More

Cadence Approach

Don't you know exactly how to plan a project? Is your project objective well-defined? Are roles and responsibilities unclear? Would you like to learn more...

Read More

Public Seminars

Join our award-winning public Project Management training courses across the globe. Practical, working on real projects - no study cases. Main objective: Getting Projects Done...

Register Now